logiCORE

logiCORE

program për raporte shitjeje

pse ju duhet logiCORE

logiCORE është një mjet raportimi për shitjet me pakicë, baret dhe restorantet. Programi ndihmon stafin e shitjes dhe marketingut të ndjekin shitjet në mënyrë më efektive dhe të marrin vendime logjike bazuar në shifra. Përmes logiCORE, logical i jep mundësi bizneseve të jenë të suksesshme dhe të rriten më tej.

 
merrni të dhëna të detajuara mbi shitjet

logiCORE mbledh dhe raporton të dhëna mbi performancën e shitjeve të cilat zakonisht humbasin. Ndërsa programet financiare mbledhin vetëm të dhënat finale mbi shitjet, logiCORE i kushton vëmendje detajeve. logiCORE i përgjigjet pyetjeve si çfarë, ku, kur, dhe kush, të cilat nuk mund të përgjigjen nga programet ERP dhe programet financiare.

analizoni performancën e shitjeve

Me logiCORE ju mund të krijoni raporte dhe të analizoni ato raporte. logiCORE analizon dhe krahason të dhëna mbi performancën e shitjeve për ju. Programi krijon grafikë dhe tabela në çast dhe krijon një pamje të plotë mbi aspekte të ndryshme të biznesit tuaj.

merrni vendime inteligjente për biznesin

logiCORE ju jep mjetet për të cilat ju keni nevojë për të kuptuar biznesin tuaj, për të parë se çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon dhe për të marrë vendime të zgjuara për biznesin. Programi ndihmon menaxherët të optimizojnë burimet, rrisin shitjet, implementojnë praktika optimale pune dhe të rrisin biznesin e tyre në mënyrë të suksesshme.

program për raporte shitjeje

xhiro ditore
shitje për orë/ditë/muaj
xhiro për klient apo agjent
përmbledhje artikujsh
xhiro analitike dhe krahasuese

 

funksionet kryesore

  • raporte krahasueseKrahasoni shitjet sipas kategorive, artikujve, dyqaneve, klientëve, agjentëve, apo periudhave kohore.
  • shitje të detajuaraGjeneroni raporte të detajuara të shitjeve mbi xhirot totale, faturat, faturat e anulluara, etj.
  • monitorim shitjeshZbuloni me detaje ecurinë e biznesit tuaj. logiCORE është zgjidhja më e plotë për raportet e shitjeve.
  • grafikë e tabelalogiCORE gjeneron grafikë dhe tabela, të cilat japin një pamje të detajuar rreth ecurisë së biznesit tuaj.

pse duhet të zgjidhni logiCORE

logiCORE është një program për raporte shitjesh për bizneset e shitjes me pakicë si markete, dyqane, bare dhe restorante, etj., të cilat kanë shumë pika operimi. logiCORE mundëson krijimin e raporteve dhe analizave të detajuara, si dhe grafikëve për të krahasuar shitjet në mënyrë të lehtë. Integrohet me logiPOS, me logiBAR në desktop, përkatësisht programet e menaxhimit të marketit dhe barit. Gjithashtu logical mundëson edhe versionin në mobile mCORE në mënyrë që menaxherë të mos humbasin mundësinë të kontrollojnë performancën e biznesit të tyre në çdo moment apo vend.

 

Cilët janë klientët tanë?

Klientët tanë janë rrjetet apo zinxhirët e dyqaneve me pakicë, marketeve, supermarketeve, bareve, restoranteve, kafeterive, etj. logiCORE mundëson kontrollin e performancës së biznesit në çdo moment.

logiCORE – program për raporte shitjesh

logiCORE është një program që nund ta përdorni për rrjetet dhe zinxhirët e shitjeve me pakicë.