web development

web development

ndërtim faqesh profesionale web për individë dhe korporata

zhvillim dhe ndërtim faqesh web

Ne sigurojmë ndërtim faqesh profesionale web, për individë dhe korporata me çmime të përballueshme. Ne përdorim teknologjitë më të fundit në treg për shërbimet tona web design dhe zhvillim aplikacionesh për web.

 
perfekt në çdo pajisje

Ne ndërtojmë faqe web që janë të përshtatura për çdo rezolucion në desktop dhe mobile. Ne ndihmojmë bizneset të përfaqësojnë markën e tyre në mënyrë efektive duke i bërë të aksesueshëm në çdo pajisje.

website modern, inovator dhe funksional

Ne krijojmë faqe si të bukura dhe me design elegant, modern dhe inovator, ashtu edhe funksionale, të përshtatura për nevojat e secilit klient.

web suport

Ne ofrojmë suport dhe mirëmbajtje për faqet web që ndërtojmë, duke u siguruar që ato të ecin pa probleme. Ne krijojmë marrëdhënie afatgjata me klientët tanë, krijojmë, përditësojmë dhe menaxhojmë kontentin.

funksionet kryesore

mobile responsive
design elegant
faqe funksionale
SEO të integruar
suport efiçent

web development

Ne ndërtojmë faqe web elegante, funksionale dhe mobile responsive.