social media

social media

menaxhimi i mediave sociale si Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Google+, YouTube etj

ne krijojmë një biznes social

Krijoni një biznes social duke qenë aktiv në mediat sociale. Na e lini ne në dorë menaxhimin e mediave tuaja sociale. Me ekspertizën dhe pasionin tonë, ne do të arrijmë targetin e dëshiruar për krijimin e një brandi dhe marketingu online.

 
menaxhim i mediave sociale

Ne krijojmë dhe menaxhojmë faqe profesionale të mediave sociale si Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Google Plus, Pinterest, Tumblr, etj. Ne krijojmë kontent të përshtatshëm për biznesin tuaj dhe për mediat sociale.

Facebook & Instagram Ads

Reklamimi në Facebook dhe Instagram sot është mënyra më efikase për të reklamuar. Ju mund të arrini targetin tuaj pa shumë shpenzime. Ne kemi eksperiencën e duhur për të buxhetuar dhe targetuar në Facebook dhe Instagram në mënyrë që marketingu juaj online të jetë logjik dhe i suksesshëm.

Facebook & Instagram Apps

Ne krijojmë aplikacione në Facebook me integrime në Instagram si photo contests, lojëra fati, kuice, promocione, etj, me hashtage dhe të optimizuara në mobile. Promovoni biznesin tuaj duke u ndodhur sa më pranë klientëve tuaj.

krijoni një biznes social

Facebook & Instagram Posts
Facebook & Instagram Ads
Facebook & Instagram Apps
LinkedIn, Twitter, Google Plus
Pinterest, Tumblr, YouTube

manaxhim i mediave sociale

Menaxhim i mediave sociale, si dhe krijim Facebook Ads dhe Facebook Apps.