newsletter

newsletter

fushata me e-mail përmes shërbimit të newsletter për promocione dhe oferta

newsletter dhe e-mail marketing

Ne ofrojmë krijim të newsletter-it dhe fushatave të marketingut me e-mail. Ne dërgojmë e-maile me Mailchimp, mënyra më e sigurtë për të krijuar një databazë të përshtatshme emailesh për biznesin tuaj dhe për të shmangur dërgimin e fushatave tuaja në spam. Ne ofrojmë konsulencë për krijimin dhe segmentimin e fushatave.

 
krijim fushatash me
e-mail

Krijoni fushata me e-mail përmes shërbimit të newsletter, për t’i çuar klientëve promocione dhe mundësi periodike. Fushata i niset një databaze klientësh të verifikuar për t’i përditësuar ata me lajmet dhe ofertat më të fundit të bizneseve.

ndarje me miqtë

Klientët mund ta shpërndajnë fushatën me miqtë e tyre, në mënyrë që dhe ata të listohen dhe të përfitojnë nga ofertat periodike. Ndarja e fushatës me miqtë është mënyra më e mirë për të rritur rrjetin dhe për të fituar më shumë klientë në vazhdimësi.

integrim me mediat sociale

Fushata mund të lidhet me rrjetet sociale si Facebook, Twitter, LinkedIn, etj. duke lidhur kështu rrjetin e fansave dhe lidhjeve online. Principi kryesor është krijimi i një komunikimi të integruar online për bizneset dhe qëllimi kryesor është rritja e numrit të konsumatorëve.

e-mail marketing dhe newsletter

ndërtim formatit të newsletter-it
konsulencë dhe segmentim
integruar me Mailchimp
mobile responsive
krijim databaze E-mailesh

newsletter dhe e-mail marketing

Krijojmë newsletters dhe fushata të suksesshme marketingu me e-mail.