google ads

google ads

reklamim dhe optimizim i rankimit në Google

reklamim në Google dhe optimizim SEO

Keni një faqe web dhe dëshironi ta promovoni, apo thjesht keni një ofertë, biznes të ri, dhe doni të reklamoni. Reklamimi në Google është mënyra më e mirë për të rritur klikimet dhe konvertimet e tyre në shitje.

 
krijim banerash për Google

Ne krijojmë banera për reklamim në Google, sipas standarteve dhe përmasave të lejuara nga google dhe sipas analizave të tregut rreth banerave më të klikueshëm.

optimizim targetimi në Google

Google Ads kanë metoda segmentimi të mirë përcaktuara. Ne përcaktojmë buxhetin dhe targetin sipas analizave të detajuara dhe vendosim ku, kur dhe sa do të shfaqet një reklamë.

optmizim i SEO-s

Përveç reklamimit në Google ne ofrojmë dhe shërbime të optimizimit të kërkimit në Google në mënyrë që faqja juaj web të rankojë lart në Google edhe kur reklamat janë të bllokuara me ad blocker. Ne ofrojmë optimizim të tekstit, tageve dhe meta-tageve, krijim kontenti dhe blogu.

google ads dhe SEO

banera në Google
segmentim reklamash
optimizim SEO
tags dhe metatags
blog dhe kontent

google ads dhe SEO

Ne ju ndihmojmë të rrisni rankimin e faqes tuaj në Google dhe numrin e klikimeve në faqen tuaj web.