flexLOGISTIC

flexLOGISTIC

program për manaxhimin e magazinave, inventar dhe logjistikë

pse ju duhet flexLOGISTIC

flexLOGISTIC është një program i avancuar logjistike për menaxhimin e magazinës, për bizneset e mëdha. Programi përmirëson dhe saktëson marrjen dhe dërgimin e mallrave, i bën transfertat më të lehta dhe ndjek me saktësi inventarin.

 
i lehtë për t’u mësuar dhe përdorur

flexLOGISTIC është një program i lehtë për t’u mësuar dhe përdorur. Përmes një trajnimi të thjeshtë, stafi i logjistikës mund të mësojë të përdorë programin brenda një kohe shumë të shkurtër.

automatizoni dhe optimizoni magazinën

flexLOGISTIC ndihmon bizneset e mëdha të operojnë në mënyrë sa më efikase. Me flexLOGISTIC bizneset e mëdha mund të automatizojnë të gjithë operacionet logjistike, përfshi këtu hyrje-daljet dhe korrigjimet e stokut.

integrimet me sistemet financiare dhe ERP

flexLOGISTIC funksionon si një infrastrukturë klient-server e cila integrohet me sistemet financiare dhe ERP. Programi merr master data dhe dokumenta hyrje-dalje nga sistemet financiare dhe gjeneron urdhëra pune për stafin e logjistikës.

menaxho magazinën me palmar

shpërndani dhe mblidhni mallin
transferime dhe sistemime në qeliza
kontrolloni qelizat dhe kapacitetin e magazinës
menaxhoni inventarin në magazinë
monitoroni performancën e stafit

 

funksionet kryesore

  • lëvizje stokuMenaxhoni lëvizjen e stokut në magazinat tuaja sipas algoritmeve të ndryshme (FIFO, LIFO, FEFO).
  • kontrolloni mallinNdiqni gjëndjen dhe vendndodhjen e mallit në qeliza (seriale, LOT, sasi, data skadence).
  • skanoni barkodetKryeni lehtësisht hyrje daljet nëpërmjet palmarëve me saktësinë që u siguron skanimi i barkodeve.
  • urdhëra puneAutomatizoni veprimet në magazinë duke gjeneruar urdhëra pune për stafin.

pse duhet të zgjidhni flexLOGISTIC

flexLOGISTIC është një program logjistike për menaxhimin e magazinës për bizneset e mëdha. Me flexLOGISTIC supervizorët dhe menaxherët mund të konfigurojnë sistemin dhe monitorojnë gjëndjen dhe veprimet e magazinës. Konfiguroni rafet dhe magazinën në 3D, algoritmat për lëvizjen e mallrave (FIFO, FEFO, LIFO), profilet e përdoruesve dhe përdoruesit. Aksesoni informacionin e inventarit, shikoni gjëndjen e qelizave, sistemimet, raportet e performancës dhe monitoroni hyrje-daljet.

 

Cilët janë klientët tanë?

Klientët tanë janë biznese të mëdha shitjesh me shumicë apo pakicë. logical ofron për këto biznese një mundësi optimale për të automatizuar dhe optmizuar magazinën.

flexLOGISTIC – program logjistike

flexLOGISTIC është program në palmar për menaxhimin e magazinës.